تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۵

حسین توکلی گفت: به منظور فراهم شدن شرایط برای انتخاب رشته تمام داوطلبان در آزمون سراسری سال ۹۵، زمان انتخاب رشته تمدید شد.

وی افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در این آزمون تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۱ مرداد برای انتخاب رشته مهلت خواهند داشت.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور با اشاره به برخی اصلاحات ایجاد شده در ظرفیت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اظهارکرد: برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه فرهنگیان و تربیت مدرس شهید رجایی پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۵، ظرفیت های جدیدی را اعلام کرده اند.

توکلی تاکید کرد: در برخی از رشته ها نیز اصلاحاتی ایجاد شده به همین خاطر کد رشته محل های جدید و سایر اطلاعات مورد نیاز داوطلبان، از عصر امروز چهارشنبه ۲۷ مرداد به روی سایت سازمان سنجش کشور قرار خواهد گرفت.

منبع: میزان

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

 

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی” به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.
پ. سامانه مخابراتی: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ت. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیکی قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ج: شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضائیه اختصاص دارد.
چ: واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور.
ح: سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ: حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هریک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د: سامانه ثنا: به اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.
ذ: پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
ر: پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.
ز: ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ.
ژ: ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده ۲- مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا عوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.
تبصره – ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود، واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.
ماده۳- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده۴- درصورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکتررنیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی، جایگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده۵- مرکز موظف است اماکن طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده ۶- واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آئین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.
ماده ۷- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی براساس ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
‌ماده۸- مقام ارجاع، شکایت یا داخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس‌از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید تز طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره- مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را براساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده۹- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره- پس‌از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، درتمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.
ماده ۱۰- هرشخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره۱- اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره ۲- درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده ۱۱- اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف‌اند نسبت به ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت‌نام آنان اقدام نمایند.
تبصره- در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.
ماده۱۲- درصورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن. اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیراین صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.
تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب درصورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی با نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع شده است.
تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.
تبصره ۳- در صورتی که دادخواست با شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف‌اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره ۴- درصورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می‌شود.
ماده ۱۴- مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.
ماده۱۵- درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به‌وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام‌می‌شود. درهر صورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۱- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه اقدام شود.
تبصره ۲- در موارد فوق، واحد ابلاغ‌کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی را که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده ۱۶- در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و کی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره ۱- در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.
تبصره ۲-‌در هرمورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده ۱۷- در اجرای تبصره ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیار دارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده۱۸- درموارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حسب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مراجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره- برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
ماده ۱۹- درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره ۱- درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره۲- مراجع مذکور موظف‌اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده ۲۰- درمواردی از قبیل تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱-‌اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت‌نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نمایند.
ماده ۲۲- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قراردهد.
ماده ۲۳- مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.
فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده۲۴- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی مورد نظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت‌دهنده ارسال کند.
تبصره- مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت‌دهنده فراهم کند.
ماده ۲۵- در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت‌دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
تبصره- انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورت‌مجلس قید وانطباق اظهارات با مندجات صورت‌مجلس توسط ممقام قضایی و منشی تصدیق می‌شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده ۲۶- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آینن‌نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده ۲۷- مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده ۲۸- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده ۲۹-‌ کاربران سامانه‌های مندرج در این آینن‌نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده ۳۰- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده ۳۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۳۲- این آیین‌نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتیاطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۳ مرداد ۹۵ روزنامه رسمی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۳ مرداد ۹۵

شماره۷/۹۵/۹۷۲ ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۵۱
شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

٭٭٭٭٭
۴۵۲
شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می­کند؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

٭٭٭٭٭
۴۵۳
شماره پرونده ۲۲۴۵ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
۳ـ در ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی­باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه می­باشد و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و .. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

*******

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۸۹
شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۶

منبع:روزنامه رسمی

حوزه های قضایی مجاز به ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۱

آذربایجان شرقی – آذرشهر

۹۵

تهران – خاوران(بخش)

۱۸۹

کرمانشاه – جوانرود

۲

آذربایجان شرقی – اسکو

۹۶

تهران – بهارستان

۱۹۰

کرمانشاه – سرپل ذهاب

۳

آذربایجان شرقی – اهر

۹۷

چهار محال بختیاری – اردل

۱۹۱

کرمانشاه – سنقر

۴

آذربایجان شرقی – ایلخچی(بخش)

۹۸

چهار محال بختیاری – بروجن

۱۹۲

کرمانشاه – صحنه

۵

آذربایجان شرقی – بستان‌آباد

۹۹

چهار محال بختیاری – فارسان

۱۹۳

کرمانشاه – کنگاور

۶

آذربایجان شرقی – بناب

۱۰۰

چهار محال بختیاری – لردگان

۱۹۴

کرمانشاه – کرمانشاه

۷

آذربایجان شرقی – تبریز

۱۰۱

خراسان جنوبی – بیرجند

۱۹۵

کهکیلویه و بویر احمد – دهدشت

۸

آذربایجان شرقی – جلفا

۱۰۲

خراسان جنوبی – قائن

۱۹۶

کهکیلویه و بویر احمد – گچساران

۹

آذربایجان شرقی – سراب

۱۰۳

خراسان جنوبی – طبس

۱۹۷

کهکیلویه و بویر احمد – یاسوج

۱۰

آذربایجان شرقی – شبستر

۱۰۴

خراسان رضوی – تایباد

۱۹۸

گلستان – آزادشهر

۱۱

آذربایجان شرقی – عجب‌شیر

۱۰۵

خراسان رضوی – تربت جام

۱۹۹

گلستان – آق‌قلا

۱۲

آذربایجان شرقی – کلیبر

۱۰۶

خراسان رضوی – تربت حیدریه

۲۰۰

گلستان – بندر ترکمن

۱۳

آذربایجان شرقی – مراغه

۱۰۷

خراسان رضوی – چناران

۲۰۱

گلستان – بندر گز

۱۴

آذربایجان شرقی – مرند

۱۰۸

خراسان رضوی – خواف

۲۰۲

گلستان – خان‌ببین(بخش)

۱۵

آذربایجان شرقی – ملکان

۱۰۹

خراسان رضوی – سبزوار

۲۰۳

گلستان – رامیان

۱۶

آذربایجان شرقی – ممقان(بخش)

۱۱۰

خراسان رضوی – شاندیز

۲۰۴

گلستان – علی‌آباد

۱۷

آذربایجان شرقی – میانه

۱۱۱

خراسان رضوی – طرقبه

۲۰۵

گلستان – کردکوی

۱۸

آذربایجان شرقی – هشترود

۱۱۲

خراسان رضوی – فریمان

۲۰۶

گلستان – کلاله

۱۹

آذربایجان شرقی – خسروشاه(بخش)

۱۱۳

خراسان رضوی – قوچان

۲۰۷

گلستان – گالیکش

۲۰

آذربایجان غربی – ارومیه

۱۱۴

خراسان رضوی – کاشمر

۲۰۸

گلستان – گرگان

۲۱

آذربایجان غربی – بوکان

۱۱۵

خراسان رضوی – گناباد

۲۰۹

گلستان – گنبد کاووس

۲۲

آذربایجان غربی – تکاب

۱۱۶

خراسان رضوی – نیشابور

۲۱۰

گلستان – مینودشت

۲۳

آذربایجان غربی – خوی

۱۱۷

خراسان رضوی – خوشاب(بخش)

۲۱۱

گلستان – نوکنده(بخش)

۲۴

آذربایجان غربی – سلماس

۱۱۸

خراسان شمالی – آشخانه

۲۱۲

گیلان – آستارا

۲۵

آذربایجان غربی – شاهین‌دژ

۱۱۹

خراسان شمالی – اسفراین

۲۱۳

گیلان – آستانه اشرفیه

۲۶

آذربایجان غربی – ماکو

۱۲۰

خراسان شمالی – شیروان

۲۱۴

گیلان – املش

۲۷

آذربایجان غربی – مهاباد

۱۲۱

خوزستان – آبادان

۲۱۵

گیلان – بندر انزلی

۲۸

آذربایجان غربی – میاندوآب

۱۲۲

خوزستان – امیدیه

۲۱۶

گیلان – خمام

۲۹

آذربایجان غربی – نقده

۱۲۳

خوزستان – اندیمشک

۲۱۷

گیلان – رحیم‌آباد(بخش)

۳۰

آذربایجان غربی – چایپاره

۱۲۴

خوزستان – اهواز

۲۱۸

گیلان – رضوان‌شهر

۳۱

اردبیل – اردبیل

۱۲۵

خوزستان – ایذه

۲۱۹

گیلان – رودبار

۳۲

اردبیل – بیله‌سوار

۱۲۶

خوزستان – بندر امام خمینی(بخش)

۲۲۰

گیلان – رودسر

۳۳

اردبیل – پارس‌آباد

۱۲۷

خوزستان – بندر ماهشهر

۲۲۱

گیلان – سنگر

۳۴

اردبیل – خلخال

۱۲۸

خوزستان – بهبهان

۲۲۲

گیلان – سیاهکل

۳۵

اردبیل – سرعین

۱۲۹

خوزستان – خرمشهر

۲۲۳

گیلان – شفت

۳۶

اردبیل – گرمی

۱۳۰

خوزستان – دزفول

۲۲۴

گیلان – صومعه‌سرا

۳۷

اردبیل – مشگین‌شهر

۱۳۱

خوزستان – رامهرمز

۲۲۵

گیلان – فومن

۳۸

اردبیل – نمین

۱۳۲

خوزستان – شادگان

۲۲۶

گیلان – کیاشهر

۳۹

اصفهان – بادرود(بخش)

۱۳۳

خوزستان – شوش

۲۲۷

گیلان – لاهیجان

۴۰

اصفهان – باغ بهادران(بخش)

۱۳۴

خوزستان – شوشتر

۲۲۸

گیلان – لشت نشا(بخش)

۴۱

اصفهان – بویین و میاندشت(بخش)

۱۳۵

خوزستان – مسجدسلیمان

۲۲۹

گیلان – لنگرود

۴۲

اصفهان – خمینی‌شهر

۱۳۶

خوزستان – دشت آزادگان

۲۳۰

گیلان – ماسال

۴۳

اصفهان – زرین‌شهر

۱۳۷

خوزستان – باوی

۲۳۱

گیلان – تالش

۴۴

اصفهان – سمیرم

۱۳۸

زنجان – ابهر

۲۳۲

لرستان – ازنا

۴۵

اصفهان – شاهین‌شهر

۱۳۹

زنجان – خدابنده

۲۳۳

لرستان – الیگودرز

۴۶

اصفهان – شهرضا

۱۴۰

زنجان – زنجان

۲۳۴

لرستان – بروجرد

۴۷

اصفهان – فریدون‌شهر

۱۴۱

سمنان – دامغان

۲۳۵

لرستان – پل‌دختر

۴۸

اصفهان – فلاورجان

۱۴۲

سمنان – شاهرود

۲۳۶

لرستان – دورود

۴۹

اصفهان – کاشان

۱۴۳

سمنان – گرمسار

۲۳۷

لرستان – کوهدشت

۵۰

اصفهان – کوهپایه(بخش)

۱۴۴

سمنان – مهدی‌شهر

۲۳۸

لرستان – نورآباد(بخش)

۵۱

اصفهان – گلپایگان

۱۴۵

سیستان و بلوچستان – چابهار

۲۳۹

لرستان – سلسله

۵۲

اصفهان – مبارکه

۱۴۶

سیستان و بلوچستان – زابل

۲۴۰

مازندران – آمل

۵۳

اصفهان – میمه(بخش)

۱۴۷

فارس – آباده

۲۴۱

مازندران – بابل

۵۴

اصفهان – نجف‌آباد

۱۴۸

فارس – آباده طشک(بخش)

۲۴۲

مازندران – بابلسر

۵۵

اصفهان – آران و بیدگل

۱۴۹

فارس – اقلید

۲۴۳

مازندران – بهشهر

۵۶

اصفهان – کرون(بخش)

۱۵۰

فارس – جهرم

۲۴۴

مازندران – تنکابن

۵۷

اصفهان – مهردشت(بخش)

۱۵۱

فارس – داراب

۲۴۵

مازندران – جویبار

۵۸

اصفهان – برخوار

۱۵۲

فارس – زرقان(بخش)

۲۴۶

مازندران – چالوس

۵۹

اصفهان – فریدن

۱۵۳

فارس – فسا

۲۴۷

مازندران – چمستان (بخش)

۶۰

البرز – نظرآباد

۱۵۴

فارس – فیروزآباد

۲۴۸

مازندران – خرم‌آباد (بخش)

۶۱

البرز – ساوجبلاغ

۱۵۵

فارس – قیر

۲۴۹

مازندران – رامسر

۶۲

البرز – فردیس

۱۵۶

فارس – کازرون

۲۵۰

مازندران – سرخ‌رود(بخش)

۶۳

ایلام – ایوان

۱۵۷

فارس – لامرد

۲۵۱

مازندران – شیرگاه(بخش)

۶۴

ایلام – دره‌شهر

۱۵۸

فارس – مرودشت

۲۵۲

مازندران – عباس‌آباد

۶۵

ایلام – دهلران

۱۵۹

فارس – نی‌ریز

۲۵۳

مازندران – فریدون‌کنار

۶۶

ایلام – هلیلان(بخش)

۱۶۰

فارس – جره و بالاده(بخش)

۲۵۴

مازندران – قائم‌شهر

۶۷

بوشهر – برازجان

۱۶۱

فارس – چنارشاهیجان(بخش)

۲۵۵

مازندران – کلاردشت

۶۸

بوشهر – بندر دیر

۱۶۲

فارس – شیراز

۲۵۶

مازندران – گلوگاه

۶۹

بوشهر – بندر دیلم

۱۶۳

فارس – سپیدان

۲۵۷

مازندران – محمودآباد

۷۰

بوشهر – بندر کنگان

۱۶۴

فارس – ممسنی

۲۵۸

مازندران – نشتارود(بخش)

۷۱

بوشهر – بندر گناوه

۱۶۵

فارس – لارستان

۲۵۹

مازندران – نکا

۷۲

بوشهر – جم

۱۶۶

فارس – خرم بید

۲۶۰

مازندران – نور

۷۳

بوشهر – خورموج

۱۶۷

قزوین – آبیک

۲۶۱

مازندران – نوشهر

۷۴

بوشهر – شبانکاره(بخش)

۱۶۸

قزوین – بویین‌زهرا

۲۶۲

مازندران – ساری

۷۵

بوشهر – عسلویه

۱۶۹

قزوین – تاکستان

۲۶۳

مازندران – سوادکوه

۷۶

بوشهر – تنگستان

۱۷۰

قزوین – محمدیه(بخش)

۲۶۴

مازندران – میاندرود

۷۷

تهران – اسلام‌شهر

۱۷۱

قزوین – البرز

۲۶۵

مرکزی – خمین

۷۸

تهران – پاکدشت

۱۷۲

کردستان – بانه

۲۶۶

مرکزی – ساوه

۷۹

تهران – پردیس

۱۷۳

کردستان – بیجار

۲۶۷

مرکزی – محلات

۸۰

تهران – جوادآباد(بخش)

۱۷۴

کردستان – دهگلان

۲۶۸

هرمزگان – قشم

۸۱

تهران – چهاردانگه(بخش)

۱۷۵

کردستان – دیواندره

۲۶۹

هرمزگان – کیش (بخش)

۸۲

تهران – دماوند

۱۷۶

کردستان – سقز

۲۷۰

هرمزگان – میناب

۸۳

تهران – رباط‌کریم

۱۷۷

کردستان – قروه

۲۷۱

هرمزگان – بندرعباس

۸۴

تهران – رودهن(بخش)

۱۷۸

کردستان – کامیاران

۲۷۲

همدان – اسدآباد

۸۵

تهران – شهر ری

۱۷۹

کردستان – مریوان

۲۷۳

همدان – تویسرکان

۸۶

تهران – شهریار

۱۸۰

کرمان – ارزوئیه(بخش)

۲۷۴

همدان – کبودرآهنگ

۸۷

تهران – قدس

۱۸۱

کرمان – بم

۲۷۵

همدان – ملایر

۸۸

تهران – قرچک

۱۸۲

کرمان – جیرفت

۲۷۶

همدان – نهاوند

۸۹

تهران – کهریزک(بخش)

۱۸۳

کرمان – رابر(بخش)

۲۷۷

همدان – همدان

۹۰

تهران – لواسان(بخش)

۱۸۴

کرمان – رفسنجان

۲۷۸

یزد – ابرکوه

۹۱

تهران – ملارد

۱۸۵

کرمان – زرند

۲۷۹

یزد – اردکان

۹۲

تهران – ورامین

۱۸۶

کرمان – سیرجان

۲۸۰

یزد – اشکذر

۹۳

تهران – فشافویه(بخش)

۱۸۷

کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب

۲۸۱

یزد – مهریز

۹۴

تهران – رودبار قصران(بخش)

۱۸۸

کرمانشاه – بیستون(بخش)

۲۸۲

یزد – میبد

حوزه های اضافه شده به ثبت نام

با توجه به لزوم توسعه دفاتر خدمات در کلیه حوزه های قضایی و با توجه به تمدید فراخوان تا مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱حوزه های قضایی به شرح زیر به فراخوان افزوده شده است. لازم به ذکر است توسعه دفاتر با توجه به گسترش طرح در حوزه ها و بازه های زمانی مختلف صورت خواهد پذیرفت. همچنین متقاضیانی که در این دوره از ثبت نام در یک حوزه نام نویسی کرده اند می توانند تا اتمام زمان مقرر حوزه های قضایی اولیه خود را تغییر دهند. بدیهی است محل سکونت و محل ثبت نام فراخوان جهت تاسیس دفتر باید یکسان باشد.

۱

آذربایجان شرقی – ترکمان‌چای

۱۰۶

خراسان شمالی – جاجرم

۲۱۱

کرمان – عنبرآباد

۲

آذربایجان شرقی – تسوج

۱۰۷

خراسان شمالی – راز

۲۱۲

کرمان – فاریاب(بخش)

۳

آذربایجان شرقی – چاراویماق

۱۰۸

خراسان شمالی – صفی‌آباد(بخش)

۲۱۳

کرمان – فهرج(بخش)

۴

آذربایجان شرقی – خاروانا

۱۰۹

خراسان شمالی – فاروج

۲۱۴

کرمان – قلعه گنج

۵

آذربایجان شرقی – خداآفرین(بخش)

۱۱۰

خراسان شمالی – گرمه

۲۱۵

کرمان – کوهبنان

۶

آذربایجان شرقی – خواجه

۱۱۱

خوزستان – اروندکنار(بخش)

۲۱۶

کرمان – کهنوج

۷

آذربایجان شرقی – صوفیان

۱۱۲

خوزستان – آغاجاری(بخش)

۲۱۷

کرمان – گلباف(بخش)

۸

آذربایجان شرقی – گوگان

۱۱۳

خوزستان – الوار گرمسیری(بخش)

۲۱۸

کرمان – ماهان(بخش)

۹

آذربایجان شرقی – لیلان

۱۱۴

خوزستان – اندیکا

۲۱۹

کرمان – منوجان

۱۰

آذربایجان شرقی – مهربان

۱۱۵

خوزستان – باغ‌ملک

۲۲۰

کرمان – نرماشیر(بخش)

۱۱

آذربایجان شرقی – ورزقان

۱۱۶

خوزستان – حمیدیه

۲۲۱

کرمانشاه – پاوه

۱۲

آذربایجان شرقی – هریس

۱۱۷

خوزستان – دهدز(بخش)

۲۲۲

کرمانشاه – ثلاث باباجانی

۱۳

آذربایجان شرقی – هوراند

۱۱۸

خوزستان – رامشیر

۲۲۳

کرمانشاه – حمیل(بخش)

۱۴

آذربایجان شرقی – یامچی

۱۱۹

خوزستان – شاوور(بخش)

۲۲۴

کرمانشاه – دالاهو

۱۵

آذربایجان غربی – اشنویه

۱۲۰

خوزستان – صیدون(بخش)

۲۲۵

کرمانشاه – روانسر

۱۶

آذربایجان غربی – انزل(بخش)

۱۲۱

خوزستان – گتوند

۲۲۶

کرمانشاه – قصر شیرین

۱۷

آذربایجان غربی – پلدشت

۱۲۲

خوزستان – لالی

۲۲۷

کرمانشاه – گواور(بخش)

۱۸

آذربایجان غربی – پیرانشهر

۱۲۳

خوزستان – هفتگل

۲۲۸

کرمانشاه – گیلان غرب

۱۹

آذربایجان غربی – چالدران

۱۲۴

خوزستان – هندیجان

۲۲۹

کرمانشاه – ماهیدشت(بخش)

۲۰

آذربایجان غربی – سردشت

۱۲۵

خوزستان – هویزه

۲۳۰

کرمانشاه – هرسین

۲۱

آذربایجان غربی – سیمینه

۱۲۶

زنجان – ایجرود

۲۳۱

کهکیلویه و بویر احمد – باشت

۲۲

آذربایجان غربی – شوط

۱۲۷

زنجان – بزینه رود(بخش)

۲۳۲

کهکیلویه و بویر احمد – بهمئی

۲۳

آذربایجان غربی – کشاورز

۱۲۸

زنجان – چورزق(بخش)

۲۳۳

کهکیلویه و بویر احمد – چاروسا(بخش)

۲۴

آذربایجان غربی – مرحمت آباد(بخش)

۱۲۹

زنجان – خرمدره

۲۳۴

کهکیلویه و بویر احمد – چرام

۲۵

آذربایجان غربی – نازلو(بخش)

۱۳۰

زنجان – دندی(بخش)

۲۳۵

کهکیلویه و بویر احمد – دنا

۲۶

اردبیل – ارشق(بخش)

۱۳۱

زنجان – سجاسرود(بخش)

۲۳۶

کهکیلویه و بویر احمد – دیشموک(بخش)

۲۷

اردبیل – اصلاندوز

۱۳۲

زنجان – سلطانیه

۲۳۷

کهکیلویه و بویر احمد – کهگیلویه(دهدشت)

۲۸

اردبیل – انگوت(بخش)

۱۳۳

زنجان – طارم

۲۳۸

کهکیلویه و بویر احمد – لنده

۲۹

اردبیل – جعفرآباد

۱۳۴

زنجان – گرماب(بخش)

۲۳۹

کهکیلویه و بویر احمد – مارگون(بخش)

۳۰

اردبیل – کوثر

۱۳۵

زنجان – ماه‌نشان

۲۴۰

گلستان – داشلی برون(بخش)

۳۱

اردبیل – لاهرود

۱۳۶

سمنان – آرادان(بخش)

۲۴۱

گلستان – علی‌آباد کتول

۳۲

اردبیل – نیر

۱۳۷

سمنان – امیرآباد(بخش)

۲۴۲

گلستان – کمالان(بخش)

۳۳

اردبیل – هیر

۱۳۸

سمنان – ایوانکی(بخش)

۲۴۳

گلستان – گمیشان

۳۴

اصفهان – اردستان

۱۳۹

سمنان – بسطام(بخش)

۲۴۴

گلستان – مراوه‌تپه

۳۵

اصفهان – بن رود(بخش)

۱۴۰

سمنان – بیارجمند(بخش)

۲۴۵

گیلان – حویق(بخش)

۳۶

اصفهان – تیران

۱۴۱

سمنان – میامی

۲۴۶

گیلان – خشکبیجار(بخش)

۳۷

اصفهان – جرقویه سفلی(بخش)

۱۴۲

سیستان و بلوچستان – ایرانشهر

۲۴۷

گیلان – رودبنه(بخش)

۳۸

اصفهان – جلگه(بخش)

۱۴۳

سیستان و بلوچستان – بزمان(بخش)

۲۴۸

گیلان – کرگانرود(بخش)

۳۹

اصفهان – چادگان

۱۴۴

سیستان و بلوچستان – خاش

۲۴۹

گیلان – کوچصفهان(بخش)

۴۰

اصفهان – خوانسار

۱۴۵

سیستان و بلوچستان – دشتیاری(بخش)

۲۵۰

لرستان – اشترینان(بخش)

۴۱

اصفهان – خور و بیابانک

۱۴۶

سیستان و بلوچستان – دلگان(بخش)

۲۵۱

لرستان – بیرانوند(چغلوندی بخش)

۴۲

اصفهان – دهاقان

۱۴۷

سیستان و بلوچستان – زهک

۲۵۲

لرستان – پل‌دختر(ملاوی)

۴۳

اصفهان – زواره

۱۴۸

سیستان و بلوچستان – سراوان

۲۵۳

لرستان – دوره(چگنی)

۴۴

اصفهان – شاهین شهر و میمه

۱۴۹

سیستان و بلوچستان – سرباز

۲۵۴

لرستان – رومشکان(بخش)

۴۵

اصفهان – نایین

۱۵۰

سیستان و بلوچستان – سیب و سوران(بخش)

۲۵۵

لرستان – سپیددشت(بخش)

۴۶

اصفهان – نطنز

۱۵۱

سیستان و بلوچستان – فنوج(بخش)

۲۵۶

لرستان – سلسله(الشتر)

۴۷

البرز – اشتهارد

۱۵۲

سیستان و بلوچستان – کنارک

۲۵۷

لرستان – کاکاوند(بخش)

۴۸

البرز – طالقان

۱۵۳

سیستان و بلوچستان – محمد‌آباد(بخش)

۲۵۸

لرستان – کونانی(بخش)

۴۹

ایلام – آبدانان

۱۵۴

سیستان و بلوچستان – مهرستان(بخش)

۲۵۹

لرستان – معمولان(بخش)

۵۰

ایلام – چرداول

۱۵۵

سیستان و بلوچستان – میرجاوه(بخش)

۲۶۰

لرستان – نورآباد(دلفان)

۵۱

ایلام – سیروان

۱۵۶

سیستان و بلوچستان – نیک‌شهر

۲۶۱

مازندران – بندپی(بخش)

۵۲

ایلام – ملکشاهی

۱۵۷

سیستان و بلوچستان – هیرمند

۲۶۲

مازندران – دابودشت

۵۳

ایلام – مهران

۱۵۸

فارس – ارسنجان

۲۶۳

مازندران – شیرگاه

۵۴

بوشهر – آب‌پخش

۱۵۹

فارس – استهبان

۲۶۴

مازندران – کوجور(بخش)

۵۵

بوشهر – بندر ریگ

۱۶۰

فارس – بوانات

۲۶۵

مازندران – کیاسر(بخش)

۵۶

بوشهر – تنگستان (اهرم)

۱۶۱

فارس – بیرم(بخش)

۲۶۶

مازندران – کیاکلا

۵۷

بوشهر – خارک

۱۶۲

فارس – بیضا(بخش)

۲۶۷

مازندران – گتاب(بخش)

۵۸

بوشهر – دلوار

۱۶۳

فارس – پاسارگاد

۲۶۸

مازندران – لاریجان(بخش)

۵۹

بوشهر – سعدآباد

۱۶۴

فارس – جویم(بخش)

۲۶۹

مازندران – مرزن‌آباد(بخش)

۶۰

تهران – آفتاب(بخش)

۱۶۵

فارس – خرامه

۲۷۰

مرکزی – آشتیان

۶۱

تهران – پیشوا

۱۶۶

فارس – خشت(بخش)

۲۷۱

مرکزی – تفرش

۶۲

تهران – فیروزکوه

۱۶۷

فارس – خفر(بخش)

۲۷۲

مرکزی – خنداب

۶۳

چهار محال بختیاری – بازفت(بخش)

۱۶۸

فارس – خنج

۲۷۳

مرکزی – دلیجان

۶۴

چهار محال بختیاری – بلداجی

۱۶۹

فارس – رستم

۲۷۴

مرکزی – زالیان(بخش)

۶۵

چهار محال بختیاری – بن

۱۷۰

فارس – زرین دشت

۲۷۵

مرکزی – زرندیه

۶۶

چهار محال بختیاری – خانمیرزا(بخش)

۱۷۱

فارس – سروستان

۲۷۶

مرکزی – شازند

۶۷

چهار محال بختیاری – سامان

۱۷۲

فارس – شیبکوه(بخش)

۲۷۷

مرکزی – فراهان

۶۸

چهار محال بختیاری – فلارد(بخش)

۱۷۳

فارس – فراشبند

۲۷۸

مرکزی – میلاجرد(بخش)

۶۹

چهار محال بختیاری – کوهرنگ

۱۷۴

فارس – قیر و کارزین

۲۷۹

مرکزی – نوبران(بخش)

۷۰

چهار محال بختیاری – کیار

۱۷۵

فارس – کامفیروز(بخش)

۲۸۰

مرکزی – وفس (کمیجان)

۷۱

چهار محال بختیاری – گندمان

۱۷۶

فارس – کنارتخته و کمارج(بخش)

۲۸۱

هرمزگان – ابوموسی(بخش)

۷۲

چهار محال بختیاری – لاران(بخش)

۱۷۷

فارس – کوار

۲۸۲

هرمزگان – بستک(بخش)

۷۳

چهار محال بختیاری – میانکوه(بخش)

۱۷۸

فارس – گراش

۲۸۳

هرمزگان – بشاگرد(بخش)

۷۴

چهار محال بختیاری – ناغان

۱۷۹

فارس – مهر

۲۸۴

هرمزگان – بندر جاسک(بخش)

۷۵

خراسان جنوبی – بشرویه

۱۸۰

قزوین – آبگرم(بخش)

۲۸۵

هرمزگان – بندر خمیر(بخش)

۷۶

خراسان جنوبی – خوسف

۱۸۱

قزوین – اسفرورین(بخش)

۲۸۶

هرمزگان – بندر لنگه

۷۷

خراسان جنوبی – درمیان

۱۸۲

قزوین – الموت شرقی(بخش)

۲۸۷

هرمزگان – پارسیان

۷۸

خراسان جنوبی – دستگردان(بخش)

۱۸۳

قزوین – الموت غربی(بخش)

۲۸۸

هرمزگان – حاجی‌آباد

۷۹

خراسان جنوبی – زیرکوه

۱۸۴

قزوین – آوج

۲۸۹

هرمزگان – رودان

۸۰

خراسان جنوبی – سرایان

۱۸۵

قزوین – بشاریات(بخش)

۲۹۰

هرمزگان – رودخانه(بخش)

۸۱

خراسان جنوبی – سربیشه

۱۸۶

قزوین – خرمدشت(بخش)

۲۹۱

هرمزگان – فین(بخش)

۸۲

خراسان جنوبی – فردوس

۱۸۷

قزوین – دشتابی(بخش)

۲۹۲

هرمزگان – کیش

۸۳

خراسان جنوبی – نهبندان

۱۸۸

قزوین – رامند(بخش)

۲۹۳

همدان – بهار

۸۴

خراسان جنوبی – نیمبلوک

۱۸۹

قزوین – شال(بخش)

۲۹۴

همدان – جوکار(بخش)

۸۵

خراسان رضوی – باخرز

۱۹۰

قزوین – ضیاءآباد(بخش)

۲۹۵

همدان – رزن

۸۶

خراسان رضوی – بجستان

۱۹۱

قزوین – کوهین(بخش)

۲۹۶

همدان – سامن(بخش)

۸۷

خراسان رضوی – بردسکن

۱۹۲

قم – جعفریه(بخش)

۲۹۷

همدان – سردرود(بخش)

۸۸

خراسان رضوی – جغتای

۱۹۳

قم – خلجستان(بخش)

۲۹۸

همدان – صالح‌آباد(بخش)

۸۹

خراسان رضوی – جوین

۱۹۴

قم – کهک(بخش)

۲۹۹

همدان – فامنین

۹۰

خراسان رضوی – خلیل‌آباد

۱۹۵

کردستان – حسن آباد کرانی(بخش)

۳۰۰

همدان – فیروزان (خزل بخش)

۹۱

خراسان رضوی – داورزن

۱۹۶

کردستان – سروآباد

۳۰۱

همدان – قروه درجزین(بخش)

۹۲

خراسان رضوی – درگز

۱۹۷

کردستان – سریش‌آباد(بخش)

۳۰۲

همدان – قهاوند(بخش)

۹۳

خراسان رضوی – رشتخوار

۱۹۸

کردستان – کلاترزان(بخش)

۳۰۳

همدان – گل‌تپه(بخش)

۹۴

خراسان رضوی – زاوه

۱۹۹

کردستان – موچش(بخش)

۳۰۴

همدان – لالجین(بخش)

۹۵

خراسان رضوی – زبرخان(بخش)

۲۰۰

کرمان – انار

۳۰۵

یزد – بافق

۹۶

خراسان رضوی – سرخس

۲۰۱

کرمان – بافت

۳۰۶

یزد – بهاباد(بخش)

۹۷

خراسان رضوی – سرولایت(بخش)

۲۰۲

کرمان – بردسیر

۳۰۷

یزد – تفت

۹۸

خراسان رضوی – ششتمد

۲۰۳

کرمان – جازموریان(بخش)

۳۰۸

یزد – خاتم

۹۹

خراسان رضوی – صالح‌آباد

۲۰۴

کرمان – راور

۳۰۹

یزد – زارچ(بخش)

۱۰۰

خراسان رضوی – فیروزه

۲۰۵

کرمان – راین(بخش)

۳۱۰

یزد – عقدا(بخش)

۱۰۱

خراسان رضوی – کلات

۲۰۶

کرمان – رودبار جنوب

۳۱۱

یزد – مروست(بخش)

۱۰۲

خراسان رضوی – کوهسرخ(بخش)

۲۰۷

کرمان – ریگان

۳۱۲

یزد – میبد

۱۰۳

خراسان رضوی – لطف‌آباد

۲۰۸

کرمان – ساردوئیه(بخش)

۳۱۳

یزد – نیر(بخش)

۱۰۴

خراسان رضوی – مه ولات

۲۰۹

کرمان – شهداد(بخش)

۱۰۵

خراسان رضوی – میان جلگه(بخش)

۲۱۰

کرمان – شهر بابک

منبع: درگاه خدمات الکترونیک قضایی

تمدید زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان مرداد

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند ، پیرو اطلاعیه شماره یک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا ۳۱ مرداد ماه ۹۵ تمدید شد. در این اطلاعیه آمده است :

با توجه به لزوم توسعه و راه اندازی خدمات الکترونیکی در سراسر حوزه های قضایی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به برگزاری فراخوان با توجه به ظرفیت حوزه ها در مناطق مختلف با استانداردهای مناسب برای آن حوزه می نماید. بدین منظور فراخوان فعلی تا ۳۱/۵/۱۳۹۵ تمدید می گردد. لازم به ذکر است توسعه دفاتر با توجه به توسعه طرح در حوزه های مختلف صورت خواهد گرفت.

در اطلاعیه شماره یک آمده بود:

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در کلیه حوزه های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می نماید. مهلت ثبت نام از مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ لغایت۱۳۹۵/۰۴/۳۱ به مدت ۳۱ روز می­باشد. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

اطلاعات راجع به شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی می باشد و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نمی باشد و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.

فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه ها از نظر مرکزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.

*****************

اطلاعیه شماره ۲ – شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی

شرایط عمومی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل است:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

۳- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵- عدم سوء پیشینه کیفری

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷- توانایی جسمی و روحی لازم

شرایط اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل است:

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و حقوق و علوم قضایی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه

۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن

۳- دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه

علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل خدمات قضایی، در اولویت قرار دارند.

توجه: دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می باشد:

۱- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲- قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیر دولتی

******

منبع: درگاه خدمات الکترونیک قضایی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک