نظریه های مشورتی اداره حقوقی مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ | به همراه مواد قانونی مربوطه

با توجه به انتشار نظریه های مشورتی جدید در روزنامه رسمی کشور مرجع حقوقی رسانه ایرانیان (محرا) نظریات فوق را با مواد قانونی مرتبط تطبیق داده و در ذیل هر نظریه مواد قانونی را ارایه نموده تا امکان دسترسی بهتر و درک بهتر مطالب فراهم آید.

دریافت فایل پی دی اف نظریات مشورتی به همراه قوانین مربوطه – نسخه الکترونیکی رایگان

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۴۷
سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۸

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره۲۳۹۳/۹۴/۷ ۲/۹/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۴۰۹
شماره پرونده ۲۱۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
نظریه شماره ۵۴۹/۹۴/۷ ـ ۲/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
میانجی­گری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه­های جایگزین حل اختلاف می­باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد ۸۲ ، ۸۳ و۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی­گری پیش­بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی­گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.
٭٭٭٭٭
۴۱۰
شماره پرونده ۱۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
سؤال
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد؟
نظریه شماره ۵۶۸/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
٭٭٭٭٭
۴۱۱
شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟
نظریه شماره ۵۶۹/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می­گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می­گردد.
٭٭٭٭٭
۴۱۲
شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟
نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
٭٭٭٭٭
۴۱۳
شماره پرونده ۱۰۲۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی است می‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:
۱ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
۲ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟
۳ـ چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟
۴ـ آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده۳ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط می‌باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند.
۲ـ درفرض سؤال، محکومٌ‌علیه رأی هیأت‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می­تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است.
۳ـ با توجه به پاسخ سؤال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق‌الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ‌علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴ـ با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
٭٭٭٭٭
۴۱۴
شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟
نظریه شماره ۶۰۷/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶، تاریخ ابلاغ به موجر می‌باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می­شود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می­باشد.
۲ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است.
٭٭٭٭٭
۴۱۵
شماره پرونده ۱۸۹۹ ـ ۱۱۵ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست.
سوالات
۱ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟
۲ـ آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟
۳ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟
۴ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟
نظریه شماره ۶۳۱/۹۴/۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می­شوند.
۲ـ ماده۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.
۳ـ قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی­شود.
۴ـ مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا­ن ­لم­یکن است.

عیدی کارکنان دولت و بازنشتگان در سال ۹۴ | تصویب نامه هیات وزیران

عیدی کارکنان و بازنشستگان بر اساس تصویب‌نامه ای که هیات وزیران در این خصوص تصویب نموده ۶۸۸ هزار تومان تعیین شد. متن تصویب نامه به شرح زیر است:

هیأت وزیران در جلـسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیـشنهاد شماره ۳۴۷۰۴۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:
۱ـ دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه­های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۰۰۰ر۸۸۰ر۶) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال­جاری از محل بودجه مصوب دستگاه­های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه­های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می­ باشد. ذی­حسابان و مدیران امور مالی دستگاه­های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۴ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی این­گونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق­های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق­های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق­های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۰۰۰ر۸۸۰ر۶) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی­ربط قابل پرداخت می­باشد.
تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۴ حق عائله­مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می­باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق­های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی­ربط قابل پرداخت می­باشد.

۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­نامه، تمام وقت محسوب می­شود. معلمان حق­التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب­نامه خواهند بود.
۴ـ شرکت­های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب­نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی­ربط می­باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت­ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۵۳۴۵۹/ت۵۲۸۸۸هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
نقل از: روزنامه رسمی

آزادی مشروط و شرایط اعطای آن

آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان داده و دستورات دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در صورتی که دادرس دادگاه، فردی را به عنوان مجرم شناخته و با توجه به جمیع جهات، او را محکوم به تحمل مجازات می‌کند، از میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم بی‌اطلاع است و هنگامی می‌تواند به این تأثیر‌پذیری واقف شود که مجرم، مدت زمانی را در زندان سپری کرده باشد.

آزادی مشروط چیست؟
گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و به طور منطقی، دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد. به همین دلیل، شایسته است زندانی به صورت مشروط آزاد شده و اگر در دوران آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او قطعی شود. در غیر این صورت، مجدداً روانه زندان شده تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. در واقع، آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایا است که محکومان به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند.

شرایط اعطا
این شرایط مربوط به نبود سابقه محکومیت به حبس، اجرای قسمتی از مجازت زندان، حُسن اخلاق و رفتار، پیش‌بینی عدم تکرار جرم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.

نبود سابقه محکومیت به حبس
آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا می‌شود که برای نخستین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. در نتیجه، هرگاه محکوم، دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، نمی‌تواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. در حقیقت، قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس» را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.

اجرای قسمتی از مجازات زندان
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

حُسن اخلاق و رفتار
شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می‌کند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد. بنابراین اصلح است که عده‌ای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی، روانی و کارشناسان فنی، حالات و سکنات مجرم را تحت ‌نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کنند و هنگامی که شخص واقعاً اصلاح شده باشد، به وی آزادی مشروط اعطا کنند.

پیش‌بینی عدم تکرار جرم
از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط این است که بتوان اطمینان حاصل کرد محکوم پس از آزادی از زندان، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. به عبارت دیگر، باید از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.
البته احراز این شرط بسیار مشکل است، چرا که به سهولت نمی‌توان به اندیشه و افکار انسان‌ها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد. تنها دلیلی که در این زمینه می‌تواند ملاک تشخیص دادگاه قرار گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان‌ها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است.

جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزه‌دیده
آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم داگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی، ترتیبی برای پرداخت داده باشد.
البته عدم استطاعت مالی مانع از اعطای آزادی مشروط به محکوم نمی‌شود، بلکه همین قدر که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات نیز از تصمیم وی حکایت کنند، می‌توان به او آزادی مشروط داد.
تشریفات اعطای آزادی مشروط
تشریفات مربوط به اعطای آزادی مشروط بدین نحو است که ابتدا فرد زندانی، تقاضای خود را با توجه به مقررات قانونی آزادی مشروط زندانیان تنظیم کرده و به مقامات مسئول زندان تسلیم می‌کند. تقاضا پس از تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان، به سازمان زندان‌ها ارسال می‌شود و از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی به دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی فرستاده می‌شود تا پس از بررسی محتویات پرونده، در صورتی که زندانی را واجد شرایط اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند، مبادرت به صدور حکم کنند.
در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذی‌صلاح در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهاد ارایه‌شده اتخاذ تصمیم می‌کند.

آثار اعطای آزادی مشروط
چنانچه پیشنهاد ارایه‌شده حاوی تمامی شرایط مندرج در قانون بوده و تشریفات نیز رعایت شده باشد، دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می‌شود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
اما هر گاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه مبنی بر سکونت یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن که در متن حکم قید شده است را رعایت نکند یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

نقل از: حمایت

شروع دوره هفدهم کارآموزی قضایی فارس

مراسم افتتاحیه دوره هفدهم کارآموزی قضایی مرکز آموزش قضات واحد فارس در تاریخ اول اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی دوره هفدهم کارآموزی قضایی مرکز آموزش قضات واحد فارس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ برگزار خواهد شد.

داوطلبان تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره هفدهم کارآموزی قضایی فارس فراخوان شده اند؛ برای انجام امور ثبت نام و تشکیل پرونده، در وقت اداری روز شنبه اول اسفندماه به آدرس شیراز – خ بعثت – خ شهید رضایی – روبروی استخر باشگاه حجاب-مرکز آموزش قضات دادگستری استان فارس مراجعه نمایند.

همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴*۳ (رنگی زمینه روشن همراه با کت)، تصویر کارت ملی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی برای انجام امور مربوط به ثبت نام و تشکیل پرونده الزامی است.

شایان ذکر است عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از شرکت در دوره کارآموزی قضایی تلقی می شود.

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

کدملی

۱

خسروانی

سیدمحمد

سیدنوش آذر

۲۲۹۶۲۴۶۹۴۱

۲

پرهیزی

امین

فضل اله

۵۱۵۹۹۶۰۲۱۱

۳

محمدی

سید علی

شکراله

۴۲۶۰۰۸۸۹۸۱

۴

بذرگر

امیر

فرهاد

۲۳۰۰۳۷۳۳۱۹

۵

حبیبی

محمدصادق

حسن

۴۲۶۹۶۷۰۵۰۹

۶

جهانبخش

علی

طهمورث

۴۲۴۰۱۲۲۷۸۳

۷

حیدری

اکبر

بهنام

۲۳۹۲۰۹۴۴۲۱

۸

حاجیان نسب

محمدرضا

فتحعلی

۲۳۰۰۲۰۹۹۲۶

۹

دریجانی

محبوبه

علی

۳۱۰۰۰۸۸۳۴۴

۱۰

سالاری

فاطمه

محمود

۳۱۲۰۰۰۲۴۵۳

۱۱

حیدری فرسنگی

فرزانه

ماشالله

۲۹۸۰۲۷۵۸۲۴

۱۲

پرهیزگار

جواد

غلام محمد

۴۲۴۰۲۵۲۸۰۶

۱۳

فیاض فر

محمد

هدایت اله

۴۴۲۰۲۹۳۷۰۵

۱۴

خداوندی

بهزاد

غلامحسین

۳۵۲۱۲۴۴۱۰۵

۱۵

جعفری

سیداحسان

سیدرسول

۲۴۲۰۲۹۷۷۲۵

۱۶

بهبهانی

شهاب الدین

قباد

۱۸۶۱۶۲۵۹۲۸

۱۷

محبوب پور

علی

شامیرزا

۳۱۵۰۰۰۰۹۳۹

۱۸

صفاری

محمدرضا

حسین

۲۹۸۰۱۹۳۷۲۰

۱۹

مهاجرانی

علی

محمد

۴۲۴۰۰۷۷۴۳۵

۲۰

سعیدی گراغانی

ستار

رضا

۳۰۲۰۰۷۶۷۶۵

۲۱

حسن زاده

سیدمحمدحسین

سیدمحمدمهدی

۲۲۸۰۳۰۸۸۳۵

۲۲

ضیایی

امیرحامد

حمید

۲۹۹۴۰۵۵۷۹۱

۲۳

سعیدی سرقلعه

رسول

ساتیار

۱۸۴۱۸۴۲۴۰۰

۲۴

سلیمانی پور

محمد

خلف

۱۹۵۰۶۳۶۲۷۵

۲۵

نامدار منصوری

اکبر

علی

۲۰۰۲۲۲۰۹۶۴

۲۶

افشاری

معین

ابراهیم

۳۰۳۱۷۶۴۰۸۰

۲۷

دهقان

محسن

محمد

۳۰۳۱۷۹۳۰۳۱

۲۸

رمضانی ماهونکی

ابوذر

غلامرضا

۳۰۵۱۳۴۲۶۸۸

۲۹

امیری ثابت

هدایت الله

جعفر

۴۸۱۹۹۵۰۳۸۱

نقل از : معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک