نظر شورای نگهبان درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است « انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.

منبع:شورای نگهبان

متن طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 

ماده ۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود.

پ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی وپژوهشی و فناوری انجام می شود.

ت- پذیرش:  فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می باشد.

ماده ۲- برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شود:

  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • دو نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین
  • رئیس دانشگاه آراد اسلامی
  • رئیس دانشگاه پیام نور

۶- رئیس سازمان سنجش اموزش کشور (دبیر شورا)

۷- دونفر از نمایندگان کمیسیون اموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره ۱- عضویت اعضا در « شورا » قابل تعویض به غیر نمیباشد و « شورا » با حظور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد.

تبصره ۲- « شورا » میتواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف- تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی

پ- نظارت بر حسن اجرای فرایند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان

ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله ی سنجش عمومی برای ورود به مرحله ی بعدی سنجش

ث- تصویب دروس ازمون متمرکز دوره ی کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری ازمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن

چ- تصمیم گیری در سایر موارد مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

ح- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته های خاص

ماده ۴- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس ازمون متمرکز از دروس تخصصیه مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین انجام می شود.

ماده ۵- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هریک از شیوه های «آموزشی-پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام میشود:

الف- دکتری اموزشی- پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره ی دکتری ناپیوسته اموزشی- پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

۱- آزمون های متمرکز(۵۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳– مصاحبه ی علمی و سنجش علمی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره ی دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیار های زیر صورت میگیرد:

۱– آزمون های متمرکز(۳۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه ی علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴– تهیه ی طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره ۱– برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود. شورا میتواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره ۲- هریک از وزارتین موظفند درچهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش داشنجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳- طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

تبصره ۴– شورای سنجش و پذیرش دانشجو میتواند هر سه سال یکبار نسبت به اظافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغیرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده الحاقی– سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون متستثنی هستند.

طرح فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک